Phương hướng

  • 83434924
  • 83434735
  • 7689963

Làm thế nào để có được để bellscabin quán cà phê & nhà khách

Nhà hàng Bellscabin & nhà khách

Địa chỉ: 2348-12 Nagakura, Karuizawa-machi, Kitasaku-gun, Nagano-ken 389-0111


Bởi Shinkansen Bullet Train

Từ ga Tokyo, đưa Hokuriku Shinkansen "Hakutaka" đến ga JR Karuizawa.

Từ ga JR Karuizawa, đón taxi đến quán cà phê và nhà khách của bellscabin.

Taxi tốn khoảng 1900 yen và mất khoảng 10 phút để đến được khách sạn.